Illustrasjon: Portrett

Fire portretter laget i Illustrator som representer fire kjente kunstepoker: Abstrakt Ekspresjonisme, Pop Art, Swiss og Psykedelisk.