Har dere en bedrift eller en blogg som dere ønsker å markedsføre ved hjelp av sosiale medier? Dette er absolutt en god idé nettopp fordi det er utrolig effektivt! Men vet dere hvor dere begynner? Det kan jeg hjelpe deg med.

Hva trenger du?

Dere har kanskje en idé om hvem kunden/leseren er og kanskje også en idé om hvordan dere skal nå ut til dem. Eller så har dere kanskje ingen anelse men har et ønske om å kommunisere på en bedre og mer effektiv måte. Uansett hva utgangspunktet er så er det en god strategi å gjøre bedriften synlig på sosiale medier. Det er ikke vanskelig så lenge man starter med gode verktøy og en vanntett plan.

Hva er innholdsmarkedsføring?

Sosiale medier er ikke lenger en plattform for venner og familie, det er blitt en plattform hvor bedrifter kan bli kjent med kunden sin. I dag handler alt om relasjoner og tillit. Innholdsmarkedsføring (contentmarketing) handler om å publisere innhold som engasjerer og intresserer kunden uten å åpenlyst promotere.

Ved bruk av en god innholdsmarkedsførings strategi vil kunden oppsøke bedriften uoppfordret for å kjøpe produktet uten at produktet har vært direkte promotert for.

Hva starter vi med?

Det er ingen fasit på hvordan deres bedrift skal gjøre dette. Det er veldig mange faktorer som spiller inn før vi sammen kan finne en god strategi. Først må vi finne svar på noen spørsmål som kan legge grunnlaget for veien videre. Dere trenger ikke å bekymre dere om dere ikke har svaret på forhånd – disse svarene skal vi skal finne sammen!

 • Hvem er målgruppen?
 • Hvilke behov har målgruppen?
 • Hvilke mål har dere for bedriften?
 • Hva slags type innhold skal dere produsere for å nå målgruppen?
 • Hvem er deres konkurrenter og hva gjør de for å nå ut til sine kunder?

Nøkkelen til suksess

Nøkkelen er kunden! Vi må gjøre en grundig research for å finne ut hvem målgruppen er. Dette er avgjørende fordi det er meningsløst å bruke masse tid på å produsere innhold som ikke treffer de riktige kundene. Det ville heller få en motsatt effekt for bedriften. 

Neste steg er å lage en markedsstrategi, finne mål for distrubisjon og en plan for promotering av innholdet. Det er mange spørsmål vi skal finne et svar på sammen, men fortvil ikke. Jo fler spørsmål med svar vi har, jo bedre plan har vi for å nå målene.

 • Hva har dere å tilby som intresserer målgruppen?
 • Hva slags innhold skal dere produsere?
 • Hvem skal produsere, distrubere og vedlikeholde innholdet?
 • Hva er formålet?
 • Hvor skal dere publisere?
 • Hvor skal dere promotere?

Hva kan jeg gjøre for dere?