Et portrett med halvt ansikt og halvt hodeskalle med vinger i sort, oransj og rødt