Portrett laget i Illustrator

Dette portrettet er laget i Illustrator og er utgangspunktet for de fire portrettene som skulle lages