Layout: Heineken-reklame

Reklame inspirert av 1960-tallets reklameannonser som brukte maskulinitet og familieverdier som virkemidler.