Et portrett med halvt ansikt og halvt hodeskalle i rødt, gult og oransj