Et portrett med halvt ansikt og halvt hodeskalle i grønt, gult og blått