Over 56.000 kursdeltakere siden etableringen 1997

Over 22 års erfaring med styreutvikling og styrearbeid

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Bestill tid med Styrekonsulent her

Tid for gratis avklaringstime for deg som er medlem? Utfordringer eller muligheter du ønsker å diskutere med en styrekonsulent? Noe vi kan avlaste deg som styremedlem eller eier med? 

Vil du bli Autorisert styremedlem? 

Over 1.600 har gjennomført vårt Autorisasjonsprogram for styremedlemmer.

Les mer om de tre ulike kursvariantene for Autorisasjonsprogrammet.

OVER 56.000 KURSDELTAKERE SIDEN ETABLERINGEN 1997

Noen kurs fra vårt omfattende kursutvalg

Regnskapsanalyse og nøkkeltall

Kurset har fokus på nøkkeltall ved å analyserer regnskapet i et selskap og sammen stille de viktige spørsmålene til resultat og balanse. Ved å gå i dybden vil du få en grundig innføring i definisjonene og lære om de viktige nøkkeltallene.

Les mer »

Strategisk forretningsutvikling og vekst

Kurset gir en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med strategiprosesser og nyttige verktøy, som analyser og forretningsmodeller som kan brukes i forbindelse med virksomhetens strategiarbeid.

Les mer »

KPI

Kurset skal gi en god forståelse av hva KPI-er er, og hvordan disse kan brukes som et effektivt verktøy i arbeidet med å oppnå overordnede strategiske mål. Et praktisk kurs med eksempler og oppgaver.

Les mer »

Forhandlingsteknikk i praksis

Kurset er tilpasset alle som er involvert i forhandlinger, helt uavhengig av personlige egenskaper og bakgrunn. Et praktisk orientert kurs med analyse- og strategiverktøy, god dialog, gode eksempler og gruppeoppgaver.

Les mer »

Generalforsamling og eierrettigheter

Kursdagen retter seg mot eiere, styreledere, styremedlemmer, varamedlemmer, observatører og daglige ledere. Kurset tar utgangspunkt i Aksjelovens kapittel 5 og de bestemmelser forøvrig som omfatter generlaforsamlingens

Les mer »

Corporate governance

Kurset gir en systematisk gjennomgang av eierstyring og selskapsledelse basert på den norske anbefalingen (NUES) om at børsnoterte selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rollefordelinger.

Les mer »

Verdivurdering av DIN virksomhet

Vet du hva virksomheten du leder og/eller eier er verdt? Vet du hva den kan være verdt gitt ulike vurderinger og måter å drive på fremover fra og med idag? Vil du lære mer om dette konkret opp mot din virksomhet?

Les mer »

Styresekretæren

Kurset gir grunnleggende kunnskap om reglene som er vesentlige for styrets funksjon, og en innføring i styrets arbeid og saksbehandling med vekt på formelle forhold som innkallinger, dokumentasjon og protokollregler.

Les mer »