Design av nyhetsbrev med tips

Dette er den første av 12 automatiske mail en ny bruker av appen mottar etter at de har opprettet en ny bruker